Vesmír nás baví!

Na hodine prírodovedy sa učíme základné poznatky o vesmíre. Žiakov 4.B táto téma veľmi baví a preto sme sa rozhodli zisťovať nové informácie nielen na hodine informatiky prostredníctvom internetu, ale aj z encyklopédií, ktoré si priniesli z domu. Žiaci pracovali v jednotlivých skupinách a každý si vybral tému, ktorá ho najviac zaujala. Spoločne ju v skupinke spracovali a následne odprezentovali ostatným spolužiakom. Krásu tajomného vesmíru sa žiaci snažili vyjadriť aj na hodine výtvarnej výchovy pri práci so suchým pastelom. Spoločne sa tešíme na ďalšie zaujímavé informácie, ktoré sa o vesmíre ešte  naučíme.

Mgr. M. Hudecová