Veľkonočné dielne v VI. ročníku

Súčasťou vyučovania techniky je i praktická činnosť. Pri tvorbe výrobku z plastu
sme využili ako motiváciu blížiace sa veľkonočné sviatky a výsledkom tvorivosti
a nápadov, ako pracovať s rôznym materiálom, sú pekné dekoračné predmety.
K.Š., B.Š.