Home » V zdravom tele zdravý duch

V zdravom tele zdravý duch

V tomto prichádzajúcom zimnom období je dôležité, aby si žiaci udržiavali svoju zdravú životosprávu. K tomu im pomáha aj program Kidshaker, do ktorého sa zapojila pani asistentka Mgr. Andrea Tolnaiová a pre žiakov získala online prístup k videám, pomocou ktorých si žiaci upevnia a rozvinú svoju fyzickú kondíciu.

Do tohto programu sa zapojili predškoláci – trieda Lienky a v rámci prvého stupňa triedy 1.A, 2.C4.B. Žiakov tieto cvičenia s využitím interaktívnej tabule veľmi bavia, sú im príjemným spestrením výchovno-vzdelávacieho procesu a veríme, že aj takýmto spôsobom si žiaci prehĺbia pozitívny prístup k pohybu a celkovo k zdravému životnému štýlu.