V ŠKD jenám super!

Žiaci z 1.B sa tešia každý deň do školy. Tam ich čaká nielen vyučovanie, ale aj hry a tvorivé činnosti v ŠKD. Striháme, lepíme, staviame lego, vyrábame, tvoríme, kreslíme, máme sa radi, je nám super…