Home » Úvod do programovania – Ozobot

Úvod do programovania – Ozobot

Tento týždeň triedy IV. B a III. B na hodine informatiky pracovali s edukatívnou pomôckou zvanou robot Ozobot a tabletmi.

Pán Milan Dolník vysvetlil úvod do programovania a prakticky ukázal prácu so Ozobotmi. Následne žiaci nakreslili cestu na displeji, naprogramovali dráhy s príkazmi a potom s úsmevom sledovali malého robota, ako sa pohybuje. Zaujímavé bolo pre nich zistenie, že robot rozozná zelenú, modrú a červenú farbu, mení smer a rýchlosť jazdy, vie urobiť semafór, či otočiť sa o 180°.

Bola to veselá hodina a deti by si ju rady zopakovali. Tak sme sa dohodli, že ešte niekedy prídeme a rozšírime si úvodné znalosti o programovaní.

p. učiteľka Slušná