Úspešní a ocenení riešitelia vo Wocabee

Aj tento školský rok sa učili dobrovoľne žiaci 1.stupňa slovíčka cez aplikáciu Wocabee. Niektorí žiaci nepoľavili, pracovali a súťažili celý šk. rok až do konca aplikácie a to do 1.júna 2023. 

Vytrvalí žiaci boli odmenení diplomami a malým darčekom s logom Wocabee.

p. uč. Harmadyová