Úspechy našej deviatačky v prírodovedných súťažiach

Napriek tomu, že v tomto školskom roku naši žiaci veľa času strávili v domácom prostredí a školské súťaže sa im skôr vyhýbali, netýkalo sa to deviatačky Marianny Trungelovej, absolventky našej základnej školy. Marianka svoju lásku k prírodovedným predmetom potvrdila úspešnou účasťou na súťažiach z chémie a biológie.

Úspešne absolvovala školské kolá v oboch predmetoch a v rámci chémie bola úspešnou riešiteľkou aj okresného kola chemickej olympiády. Čo sa týka biológie, konkrétne geológie,  tam sa prebojovala až do krajského kola, v ktorom obsadila 3.miesto.

Marianke gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme jej veľa úspechov aj na strednej škole.