Home » Učili sme Fínov, Grékov a Rumunov…

Učili sme Fínov, Grékov a Rumunov…

V rámci nášho projektu ERASMUS + “Hello, I´m your new teacher” sa stretli žiaci partnerských škôl z Kuopia, Volosu a Brašova v Katolíckej spojeknej škole sv. vincenta de Paul. Témou stretnutia na Slovensku boli vybrané témy z predmetu FYZIKA. Preto naše deti učili o významných slovenských vynálezcoch, o jadrovej energii, o systéme štiavnických tajchov, o optike, fotografii a optických klamoch …

Slovenskí žiaci spolu so zahraničnými partnermi navštívili niektoré lokality Slovenska, ktoré súviseli s projektovými témami : optické javy si vyskúšali v tatranskej Tricklandii, o tajchoch sa učili na pracovnom workshope pri jazere Windschacht v Štiavnických Baniach, o jadrovej energii v elektrárni Mochovce.

Naši žiaci pripravili pre rovesníkov z partnerských krajín pracovné listy, prezentácie a tematické cvičenia. V rámci pobytu v našej škole sa hostia oboznámili so slovenským vzdelávacím systémom a dostali možnosť spoznať vyučovací týždeň v našej škole.