Home » Triatlon Ľ. Štúra

Triatlon Ľ. Štúra

Takto sa volá už 4.ročník súťaže, ktorá sa 30.5. 2019 uskutočnila v réžii ZŠ a MŠ Žemberovce zo  slovenského jazyka, literatúry a slohu.

Zapojilo sa do nej 5 družstiev z 5 základných škôl, medzi nimi aj družstvo našej školy v zostave Laura Kabáthová, Tereza Mihálková,Tereza Mária Tináková – žiačky 9.roč., Radka Benčová, Agáta Vargová – žiačky 7.B.   

Súťažiaci mali v 1. kole zapísať meno autora, názov ukážky, literány druh ukážky, žáner, formu na základe vypočutého úryvku.

V 2. kole súťažiaci mali do pripraveného textu vpísať správny pravopis slov a vložiť na správne miesto vynechané slová.

Tretie kolo tvorilo slohovanie, družstvá si vytiahli slohový žáner, slová, a literárne prostriedky, ktoré mali vložiť do svojho textu, nezabudnúc literárne jazykové prostriedky aj pomenovať a nakoniec svoj výtvor prezentovať.

Úlohy neboli ľahké, ale výsledné body sa pohybovali blízko seba, protihráči boli silní.

Naše družstvo však dobre spolupracovalo a podarilo sa mu získať 1.miesto, za čo im blahoželáme.