Tretiaci a iBobor 2020

I keď je informatická výchova pre tretiakov jeden z nových predmetov, dňa 10. 11. 2020 sa zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Boli zaradení do súťažnej kategórie Drobci. Táto online súťaž chce nabádať žiakov pozitívne využívať informačné a komunikačné technológie a tiež ich posmeliť, aby pri učení využívali  kreatívne moderné technológie.

Uvidíme, ako sa žiaci popasovali s danými úlohami a koľkí z nich budú úspešnými riešiteľmi danej súťaže. Štvrtákom držíme palce, lebo 13. 11. 2020 budú tiež súťažiť  v kategórii Bobríci.