Archive for theArchív pre kategóriu vianoce Tag

Vianočná nálada v I. A

Prváci si pred Vianocami užili vo svojej triede spoločne predvianočnú atmosféru. Čítali sme si príbeh o narodení Pána v Betleheme, vymaľovávali Svätú rodinu, pastierikov. Na matematike sme počítali medovníčky,  hoci len papierové! Napokon sme si sadli k slávnostne prestretému stolu, na ktorom nechýbali jabĺčka, oblátky s medom a počúvali i spievali sme si koledy a vianočné piesne. Mgr. Karin Šabíková  

Požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok!

Keď Tichá noc… zaznie a zvony zaznejú, tu duša naša žasne nad lásky plnou nocou. Človek sa zastaví, duša pookreje, Ježiško nám sviatok lásky nesie. Takéto zastavenie priniesli žiaci 7.a 8.ročníka, ktorí svojím predvianočným darom potešili svojich učiteľov i spolužiakov zaželajúc im milosti plné vianočné sviatky a šťastlivý nový rok 2017.