Archive for theArchív pre kategóriu súťaže Tag

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany je súťaž, do ktorej sa pravidelne zapájame aj s našimi žiakmi. V tomto ročníku nás na okresnom kole reprezentovalo družstvo žiakov deviateho ročníka v zložení Adam Homoľa, Viktória Dubaiová, Daniel Hruškovi, Radoslava Horňáková. V tejto súťaži okrem vedomostí, musia súťažiaci ukázať aj praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, orientovaní sa v prírode, v streľbe zo vzduchovky a v hasení pomocou ručnej džberovky. Veľmi dôležitou
Čítať viac…

Súťaž mladých záchranárov CO

V tomto školskom roku naši žiaci reprezentovali školu v rôznych vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach. Jednou z mnohých súťaží, ktorých sme sa zúčastnili bola Súťaž mladých záchranárov CO. V okresnom kole štvorčlenné družstvo skončilo na prvom mieste a tak si získali postup na celoštátne kolo tejto súťaže. Celoštátne kolo sa konalo v Gabčíkove v dňoch 13. – 15. júna 2017. Naše družstvo v zložení Adam Barcík, Dušan Hríbik, Karolína
Čítať viac…

Oceňovanie najúspešnejších žiakov v krajských kolách predmetových olympiád

V pondelok 5. júna 2017 boli v aule Gymnázia na Párovského ulici v Nitre oceňovaní najúspešnejší žiaci v krajských kolách predmetových olympiád (MO, FO, OI). Zúčastnila sa ho i naša žiačka IX. B triedy Hanka Mihálková, ktorá bola úspešnou riešiteľkou kategórie Z9 Matematickej olympiády. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

iBobor

V dňoch  od 7. novembra  do 15. novembra  2016 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže IBobor. Hlavným cieľom súťaže je podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie. Symbolom je usilovný, inteligentný bobor. Do súťaže sa zapojilo 89 žiakov I. a II.stupňa základnej školy. Úspešnými riešiteľmi v kategórii BENJAMÍN sa stali: Tereza Mihálková 7. ročník 61,35
Čítať viac…

Obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Prvé miesto v celoslovenskej súťaži Mladí klaviristi 2016

Srdečne gratulujeme našej žiačke 5.B triedy Marianne Trungelovej za 1. miesto v celoslovenskej súťaži v hre na klavíri Mladí klaviristi 2016.    

… a Slovo bolo u Boha…

Prednes kresťanskej poézie a prózy je  umelecká súťaž, v ktorej naši žiaci dokážu svojím prednesom prekvapiť aj svojich učiteľov. Nebolo to inak ani dnes, 10.11.2016, kedy sa do  multimediálnej miestnosti nahrnulo 33 recitátorov z 2. – 9. ročníka, nedočkavých, trochu roztrasených trémou, zvedavých na recitátorské kvality svojich súperov i kamarátov a v neposlednej miere očakávajúcich, že svojím výkonom získajú nejaké ocenenie. Nakoniec samotné vyhodnotenie niektorých prekvapilo,
Čítať viac…