Archive for theArchív pre kategóriu Školský klub detí Tag

Jeseň u druhákov v ŠKD

Ani sme sa nenazdali a už nám ubehli 2 mesiace školy. V školskom klube detí sme vôbec nezaháľali. Najskôr sme vyrobili veveričku so šišky, potom venček na dvere. Hríbik nám dal trochu zabrať, keďže sme museli pracovať jemne a opatrne. Podhľad cez okná na jesennú prírodu nás inšpiroval pri tvorbe jesenného stromu, popadané lístie zas pri výrobe veveričky. Aby veveričkám nebolo smutno na
Čítať viac…

Pestrý september v ŠKD

V našom prvom oddelení sme sa hneď od začiatku všetci skamarátili. Každý deň je  niečím výnimočným a je pre nás zážitkom. Snažíme sa spolupracovať  a utužovať vzájomné vzťahy. Na to, aby sme sa lepšie spoznali nám slúži aj putovný týždenník, ktorý si každý týždeň doma opatruje jeden z nás a napíše s pomocou dospelého zážitky z celého týždňa. Vždy sa
Čítať viac…

ŠKD – oznam pre rodičov

  Školský klub detí začína prevádzku 5.9.2017 od 6:00 hod. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD bude deťom rozdaná v 1. školský deň. Vyplnenú žiadosť treba doniesť triednej pani učiteľke alebo vychovávateľke nasledujúci deň, a to 5.9.2017. Zmena v platbe !!! pridaný je variabilný symbol Mesačný poplatok za pobyt v ŠKD vo výške 10,-Eur uhrádza rodič vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet školy. V septembri
Čítať viac…