Archive for theArchív pre kategóriu komparo Tag

Komparo

Aj na našej škole sa snažíme pripravovať našich žiakov, aby vedeli získať čo najviac vedomostí, zručností a návykov, a tiež ich vedeli uplatniť a použiť. Preto sa zapájame do rôznych testovaní. V prvý májový piatok sa zapojili do testovania Komparo naši štvrtáci a šiestaci. Mohli si takýmto spôsobom overiť svoje vedomosti a znalosti a porovnať sa tak so svojimi rovesníkmi
Čítať viac…

Komparo

Na našej základnej škole sa snažíme žiakov pripravovať nielen na rôzne predmetové olympiády a súťaže, ale aj na rôzne formy testovania žiakov, ktoré sú v posledných rokoch stále častejšie. Preto sa aj všetci naši ôsmaci a deviataci zúčastnili 16. novembra 2016 testovania KOMPARO. Žiaci deviateho ročníka si overili svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ôsmaci mali ešte aj otázky z fyziky a dejepisu.
Čítať viac…