Archive for theArchív pre kategóriu deň knižníc Tag

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

24.10.2016 sa našej škole uskutočnila každoročne očakávaná akcia viažuca sa na knihy a knižnicu. Cieľ projektu sa zúročil v malých skupinkách, v ktorých si deti vzájomne pomáhali, radili si, navigovali sa a predovšetkým tvorili. Každý ročník mal svoju veku primeranú úlohu, ktorú sa snažil čo najlepšie zvládnuť.  Samotná práca sa nezaobišla bez smiechu, vtipkovania, šantenia. Prváci, druháci a tretiaci pracovali s rozprávkami. Prváci  vyrábali pexesá,
Čítať viac…

Medzinárodný deň školských knižníc V 2. A triede

V 2. A triede bola skvelá pracovná atmosféra už od prvej vyučovacej hodiny. Našou úlohou bolo vymyslieť štyri rozprávkové príbehy aj s ilustráciami, zviazané do knihy. Deti boli rozdelené do 4 skupín. Prvá skupina vymyslela rozprávku na tému Ako si vareška našla kamarátov, druhá skupina Ako sa lev dostal ku svojej hrive, tretia skupina O Jankovi Hraškovi, ktorý vyrástol, keď…, štvrtá skupina O tom,
Čítať viac…