Archive for theArchív pre kategóriu biologiská olympiáda Tag

Biologická olympiáda

Tak ako po iné roky, tak aj tento školský rok sa žiaci 5. až 9.ročníka mali možnosť zúčastniť vedomostnej olympiády z biológie. O prírodovedné súťaže je stále záujem, aj keď nepatria medzi najľahšie. Veď naučiť sa poznávať rôzne druhy rastlín, živočíchov, minerálov alebo hornín, vedieť ich latinské názvy, vzorce, ich vlastnosti a výskyt je určite náročné a vyžaduje si veľa úsilia zo strany žiakov.
Čítať viac…

Mladí biológovia na škole žali úspech na okresnom kole olympiády

Po napínavom školskom kole sa naši žiaci zúčastnili okresného kola biologickej olympiády. V konkurencii ostatných víťazov školských kôl žiakov z levického okresu medzi staršími žiakmi vynikal úspech piatačky Marianky Trungelovej, ktorá napriek zdravotným problémom obsadila v odbore botanika krásne 6. miesto. Medzi úspešných žiakov sa zaradila v odbore zoológia aj Karolínka Lešťanová a na druhom stupienku pre víťazov s postupom do krajského kola v odbornosti geológia stála
Čítať viac…

Biologická olympiáda a iné pokroky našich žiakov

Biologická olympiáda patrí medzi tie najťažšie, čo sa týka prípravy žiakov na ňu. Napriek tomu nás veľmi teší, že bol tento rok o ňu veľký záujem. Prípravu žiaci nepodcenili a vynaložili nemalé úsilie na to, aby obstáli v testoch, či poznávaní rastlín, živočíchov, minerálov a hornín. Aj keď koncepcia učiva v ročníkoch je odlišná, do kategórie E sa zapojili aj žiaci z piatej a siedmej triedy a postavili
Čítať viac…