Svetový deň Downovho syndrómu

Downov sydróm poznáme ako trizómiu 21. chromozómu. Symbolicky bol dátum 21.3. vyhlásený za Svetový deň Downovho syndrómu. Žiaci našej základnej školy sa i tento rok zapojili do ponožkovej výzvy, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o Downovom syndróme. Pomáhajú tak šíriť porozumenie a rešpekt. 

❤