Home » Svätý Mikuláš v 1. A triede

Svätý Mikuláš v 1. A triede

Dnešné ráno bolo v 1. A  triede iné ako ostatné. Deti hovorili o svätom Mikulášovi. Tešili sa so sladkých a iných  darčekov, ktoré im priniesol Mikuláš doma do čižmičky. Ale ich šťastné očká netrpezlivo pozerali k dverám triedy. Zrazu sa s chodby ozval zvonček, pomaly sa otvorili dvere a vstúpili do triedy dvaja anjeli a svätý Mikuláš. Prváci stíchli a  zaspievali sv. Mikulášovi pieseň,  on ich pochválil a anjeli rozdali všetkým deťom sladký darček. Mikulášovi zakývali a on išiel potešiť deti do 1. B triedy.