Sv. Mikuláš

V dnešných časoch, keď väčšina žiakov škôl je doma za notebookmi a počítačmi je o to dôležitejšie pripomínať si zvyky a tradície.

Preto aj napriek dištančnému vzdelávaniu prišiel aj  k nám na základnú školu Mikuláš a to hneď dvojmo. Navštívil všetky triedy 1. – 4. ročníka ZŠ. Samozrejme mnohí žiaci recitovali básničky, spievali pesničky, dokonca mali krátke vystúpenia. Mikuláš ide s dobou a pripojil sa online aj na viaceré hodiny našich starších žiakov. Sladkou dobrotou neobdaroval iba žiakov, ale aj učiteľov a všetkých zamestnancov školy.

Aj takto sme si spestrili predvianočný čas. Ďakujeme všetkým o zorganizovanie krásnej akcie.