Home » Súťaže z TALENTÍDY v šk. roku 2018/2019 v roč.1 – 4.

Súťaže z TALENTÍDY v šk. roku 2018/2019 v roč.1 – 4.

VŠEDKOVEDKO – veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

Je to celoslovenská súťaž pre žiakov  2.- 4. ročníka a tento rok sa jej zúčastnilo u nás 24 žiakov. 

K najúspešnejším žiakom  patrili : M.Máčaj    – 2.A, N . Jakubisová  – 2.A, M.Földesi- 3.B, S. Valkovič – 3.B, D. Hudecová   – 3.A

Všedkovedko školy sa stal Filipko Buda – 2.A

Vo Všedkovedkovi si môžu vyskúšať svoje vedomosti o svete, ktorý ich obklopuje a popritom sa v súťažnej atmosfére naučiť niečo nové. Otázky sú z rôznych oblastí, každé dieťa sa v nich nájde a získa všeobecný prehľad. Pri úlohách sa dbá na čítanie s porozumením i  logické myslenie. Súťaž naučí žiakov myslieť, spojiť vedomosti získané v škole i mimo nej , a na záver sa porovnať so svojimi vedomosťami s inými žiakmi.Môžu sa v nej prejaviť aj deti , ktoré v matematických súťažiach nie sú až také úspešné.Súťaž má veľký zmysel , keďže deti si zvykajú na vypracovávanie testov, čo je v dnešnej dobe nevyhnutnosť.

Matematický klokan – najväčšia medzinárodná žiacka súťaž.

V tomto roku sa do nej zapojilo u nás rekordných 50 žiakov. Súťažili aj malí prváci.

Najúspešnejší žiaci boli : J. Hrubý – 1.B, L. Radosa – 1.B, S. Valkovič – 3.B

Školským šampiónom sa stala Dominika Hudecová – 3.A

Maksík – celoslovenská korešpodenčná celoročná matematická súťaž pre žiakov 2.- 4.roč.

Svojimi úlohami sa snaží deti presvedčiť, že  rozmýšľanie môže byť spojené so zábavou. Dáva im šancu prejaviť svoju tvorivosť nielen v matematike , ale aj vo vymýšľaní príbehov a kreslení obrázkov , ktorými sú úlohy ilustrované. Súťaž rozvíja logické myslenie a tvorivosť žiakov.Deti zažívajú s Maksíkom radosť z objavovania , premýšľania  a aj z toho , že sami môžu ovplyvniť Maksíkov príbeh , prípadne nakresliť obrázky , ktorými sú ilustrované úlohy v zadaní. Vďaka tomu sa tešia z úspechu aj tí, ktorí si neporadia so všetkými matematickými úlohami.

Tento rok sa rozhodlo súťažiť 14 detí a najúspešnejší boli: Simonko Lovaš – 2.A, Simonka Hrudková – 3.A

Všetkým úspešným riešiteľom ešte raz gratulujem  a prajem dlhé prázdniny plné zážitkov.

Mgr. B. Borošová