Home » Súťaž mladých záchranárov CO

Súťaž mladých záchranárov CO

Jednou z posledných súťaží v rámci školského roku, do ktorej sa zapájame, je Súťaž mladých záchranárov CO. Okresné kolo sa uskutočnilo 3. mája 2019 v priestoroch areálu Levického hradu. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Samuel Francis Hoare, Peter Kováčik, Nina Horňáková, Dominika Titurusová, všetci žiaci 8. ročníka.

Súťaž mladých záchranárov CO je pomerne náročná, pretože žiaci musia preukázať vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí. Na trati súťažné družstvo musí okrem testov absolvovať vedomosti z prvej pomoci, z orientácie v teréne a topografie, zo streľby zo vzduchovky, z požiarnej výchovy. Veľkú oblasť tvorí civilná ochrana, kde súťažiaci musia vedieť rozoznávať varovné signály a postup pri ich vyhlásení, vedieť pripraviť evakuačnú batožinu, použiť individuálne prostriedky ochrany a samozrejme nasadiť si ochrannú masku.

Po absolvovaní súťaže nás výsledková listina veľmi potešila. Družstvo získalo pekné 3. miesto a tým aj postup do krajského kola, ktoré bude koncom mája v Nových Zámkoch.

Súťažiacim za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a držíme palce v krajskom kole.