Home » Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany je súťaž, do ktorej sa pravidelne zapájame aj s našimi žiakmi. V tomto ročníku nás na okresnom kole reprezentovalo družstvo žiakov deviateho ročníka v zložení Adam Homoľa, Viktória Dubaiová, Daniel Hruškovi, Radoslava Horňáková. V tejto súťaži okrem vedomostí, musia súťažiaci ukázať aj praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, orientovaní sa v prírode, v streľbe zo vzduchovky a v hasení pomocou ručnej džberovky. Veľmi dôležitou časťou je okruh – civilná ochrana – kde žiaci musia poznať množstvo informácií, ale uplatniť svoje vedomosti aj praxi.

Napokon naše družstvo skončilo na peknom 5. mieste a aj týmto spôsobom im ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.