Home » Súťaž „Čo vieš o hviezdach?“

Súťaž „Čo vieš o hviezdach?“

V našej škole sa snažíme zapájať žiakov do rôznych súťaží, aby mohli rozširovať svoje poznatky a obzory. Jednou z nich je aj súťaž „Čo vieš o hviezdach?“. Okresné kolo tejto súťaže sa uskutočnilo v pondelok 18. marca 2019 v popoludňajších hodinách.

Z našej školy sa zapojili žiaci: Veronika Bagalová a Alexej Jenčo z 5. ročníka, a šiestaci Martina Vojtková, Sebastián Kopernický, Tomáš Radosa, Matej Ďurovský, Alan Struhár a Lukáš Gudanek.

V tomto ročníku sme  síce nezískali žiadne umiestnenie na stupni víťazov, ale žiaci si rozšírili svoje vedomosti z tak zaujímavej oblasti akou je astronómia. Spoznali ďalšie tajomstvá vesmíru, a tak zlepšili svoje vedomosti. Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy a hlave za ich záujem a ochotu venovať svoj čas na získavanie nových poznatkov.