Home » Spoločný deň venovaný zdravej výžive

Spoločný deň venovaný zdravej výžive

V rámci týždňa zdravej výživy sme sa so žiakmi 3.B triedy venovali výrobe leporela s témou zdravý životný štýl, zdravé stravovanie a správna hygiena. Žiaci spolu so šikovnými rodičmi doma upiekli rôzne ovocné koláče, doniesli veľa druhov ovocia na ochutnávku. Napríklad figy, dule, kiwi, jabĺčka, hrušky a iné. Žiaci mali možnosť ochutnať niektoré ovocie po prvýkrát. Pred konzumáciou sme zdôrazňovali a dodržiavali aj správnu hygienu, umývanie rúk. Žiakom sa jednotlivé aktivity veľmi páčili a taktiež si obohatili svoj jazýček o nové chute.

Mgr. Hudecová