Spojenie matematiky a Vianoc

Keď sa v čase adventu pomieša kreativita šiestakov s matematikou v správnom pomere, môže z toho vzniknúť naozaj zaujímavý výsledok..vlastne nie jeden, ale hneď niekoľko matematicko-vianočných pomôcok na premieňanie jednotiek. Keďže naučiť sa premieňať kilogramy na metrické centy alebo kilometre na decimetre nie je úplne jednoduché, cieľom hodiny bolo vymyslieť a zhotoviť pomôcku na premieňanie jednotiek hmotnosti alebo dĺžky, s ktorými sa šiestaci stretli počas preberania desatinných čísel. Žiaci pracovali vo dvojiciach, a hoci vianočný motív nebol v pokynoch vyučujúceho vôbec spomenutý, väčšina žiakov ho do svojich výtvorov prirodzene zaradila. Hodina ubehla v tvorivom duchu a žiaci si takouto formou zopakovali (a hádam aj zapamätali) vzťahy medzi jednotlivými jednotkami hmotnosti či dĺžky.