Home » Spievajme Pánovi

Spievajme Pánovi

Súťaž v speve cirkevných a ľudových piesní, ktorú  organizuje Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Diecézny školský úrad v Banskej Bystrici a ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani,  sa uskutočnila 29.5.2019, do ktorej sa zapojila aj naša škola.

Skupinového spevu sa zhostili žiačky 5. A,  Eva Behulová, Viktória Košúthová, Kamila Dinis, Faustína Vraželová, v sólovom speve Nina Kubáňová (3. A), za výbornej  korepetície Marianny Trungelovej (7. B).

Účasťou na tejto súťaži dievčatá získali predstavu o priebehu  súťaže. Skupinový spev  našich dievčat sa porote páčil, dostali  zaň pochvalu, čo je znamením, že ich „spoluspievanie“  má budúcnosť, aby ďalej na sebe pracovali.

Ďakujeme im za dôstojnú reprezentáciu našej školy. Súčasne ďakujeme p. uč. Mgr. Ide  Kopernickej a našej sestričke Monike za účinné vedenie nácvikov  a za spoluprácu.