Spevácka súťaž TROJKRÁĽOVÁ E-KOLEDA

Pred vianočnými sviatkami sme sa zapojili do speváckej súťaže TROJKRÁĽOVÁ E-KOLEDA cez Pápežské misijné diela.

Ešte minulý rok sme nahrávali krátku, ale svetovo najznámejšiu anglickú koledu spolu so žiačkami z terajšej 5. A triedy.

Keďže bolo ťažké vybrať spomedzi všetkých prihlásených súťažiacich, organizátori odmenili každého sladkou odmenou.

Sladká odmena bola odovzdaná a potešila „naše koledovníčky“.:)

GRATULUJEME!

p. uč. Harmadyová