Spevácka súťaž Slávik Slovenska 2023 

Dňa 13.4 sa v našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2023. I keď je spev náročný, tešili sme sa bohatému záujmu zo strany žiakov v každej kategórií. Umiestnili sa však len tí najlepší. Veríme, že všetci zúčastnení budú pestovať svoju lásku k spevu a budú sa neustále zlepšovať. 

1. kategória ( 1. – 3. ročník)

1.miesto: Hana Švecová (1.A)

2.miesto: Michal Vražel (3.B)

3.miesto: Michaela Teplá (2.B)

2.kategória ( 4. – 6. ročník)

1.miesto: Marek Ďurčinka (5.B)

2.miesto: Zuzana Bednáriková (6.roč.)

3.miesto: Petronela Šinková (4.A)

3. kategória (7. – 9. ročník)

1.miesto: Janka Kóšová (7.B)

2.miesto: Diana Méresová (8.B)

              : Nela Belická (7.A)

3.miesto: Vivien Berkešová (7.B)

              : Sofia Pechová (8.A)