Home » SPELLING – anglická hláskovacia súťaž

SPELLING – anglická hláskovacia súťaž

Dňa 9. 4. 2019 sa uskutočnila anglická hláskovacia súťaž kategórie I. (2. a 3. ročník) a kategórie II. (4. a 5. ročník). V kategórii I. súťažilo 12 žiakov a v kategórii II. súťažilo 15 žiakov. 

V kategórii I.  súťaž pozostávala z písomnej časti a z finále.  V kategórii II. žiaci hláskovali v prvej časti 10 vybraných slov a najlepší postúpili do finále, kde hláskovali ďalších 5 slov.

Tromi najúspešnejšími súťažiacimi v písomnej časti boli žiačky Dominika Hudecová (3. A – 42b), Filip Buda (2. A – 39b) a Marek Földesi (3.B – 39b), ktorí postúpili do druhej časti súťaže (finále), kde mali za úlohu poskladať čo najviac anglických slov z písmen abecedy. Po piatich minútach sa slová spočítali a určil sa víťaz. Najviac správnych anglických slov vytvorila a zapísala žiačka Dominika Hudecová (3. A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste s počtom 14 anglických slov. 2. miesto patrí Filipovi Budovi (2. A), ktorý vytvoril a zapísal 8 anglických slov a 3. miesto patrí Marekovi Földesimu (3. B), ktorý mal 6 správnych anglických slov.

V kategórii II. postúpili do finále Peter Štrbo (5. B – 20b), Evka Behulová  (5. A – 20b) a Paula Suchanská (5. A – 16, 5b). Vo finále panoval trošku stres a  žiaci  si vytiahli ďalších 5 slov. Nakoniec 1. miesto suverénne získala Evka Behulová (5. A), 2. miesto Paula Suchanská (5. A) a 3. miesto mal Peter Štrbo (5. B).

Chválime veľké úsilie a snahu žiakov v učení sa slovnej zásoby a veríme, že sa pokúsite zabojovať opäť o rok.

p. uč. Harmadyová