Home » Slovenčina s Danielom Hevierom

Slovenčina s Danielom Hevierom

Štvrtková slovenčina v 5.B nebola to len taká  klasická online hodina s novým učivom, poznámkami a domácou úlohou.  Na našu hodinu totiž prijal pozvanie spisovateľ a textár Daniel Hevier. Na začiatku hodiny pospomínal na svoje žiacke roky a šibalstvá v školských laviciach. Nasledovala búrlivá diskusia, kde sa spisovateľ priznal aj k tomu, ktoré predmety ho v škole bavili a ktoré veru nie. Na záver prizval deti k spolutvorbe svojich kníh a podporil žiakov k tvorivosti a k písaniu príbehov. Sme veľmi radi, že si pán Hevier na nás našiel čas a my sme sa mohli zúčastniť zaujímavej a podnetnej hodiny.


Pán Hevier hovoril veľmi pútavo a bolo zaujímavé stretnúť sa s ním. Veľmi sa mi to páčilo, ale lepšie by to bolo naživo. Páčil sa mi ten príbeh z detstva. Bolo super keď hovoril koľko má kníh. Je veľmi dobré stretnúť sa so spisovateľom. Ešte sa mi páčilo keď nakoniec hovoril o tej stránke, kam sa môžeme zapojiť.
Rebeka Vargová

Táto hodina s Danielom Hevierom sa mi páčila. Veľmi ma zaujala tá kniha, kde môžu vystupovať aj deti. A páčilo sa mi ešte ako zaujímavo rozprával ako napísal svoju prvú knihu. Určite by som si to chcela ešte zopakovať.

Viki Smondrkova.

Hodina s pánom Hevierom sa mi veľmi páčila. Mala som ho možnosť spoznať. Bolo to zaujímavé. Najviac sa mi páčilo, keď rozprával o sebe, keď bol taký ako my.

Diana Méresová

Mgr. Martina Páleníková