Home » Slávnostný zápis detí do 1. ročníka

Slávnostný zápis detí do 1. ročníka

Na Katolíckej spojenej škole sme privítali budúcich žiačikov. 26.04. a 27.04.2019 sa uskutočnil slávnostný zápis detí do 1. ročníka. V sprievode svojich najbližších a s úsmevom na tvári prešli skúškou zrelosti a šikovnosti  všetky deti na jednotku s hviezdičkou.

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom za dôveru, ktorú prejavili našej škole.

Dovidenia predškoláci! Stretneme sa v septembri, keď z vás budú prváci.

kolektív pedagógov KSŠ