Home » Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Do našej školy a súčasne aj do Levického okresu 28. mája 2019  priletel Strieborný slávik z krajskej speváckej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska zásluhou Niny Kubáňovej (3.A) a jej korepetítorky Marianny Trungelovej (7.B). Obe dievčatá sa  v Topoľčanoch výborne zhostili svojich úloh. Patrí im preto  za  cenné 2. miesto poďakovanie a gratulácia.

Na túto súťaž dievčatá nezabudnú, lebo po súťaži sa vytvorila výborná atmosféra plná piesní a ľudovej hudby pričinením troch ľudových kapiel a samozrejme každého, kto vedel a chcel spievať.