Skvelé výsledky našich šikovných geografov

Dianka Méresová, Rebeka Vargová, Roman Köteles, Laura Kabáthová a Dano Hruškovic – toto sú naši najlepší geografi v tomto školskom roku.

Všetci z nich boli mimoriadne úspešní v geografických súťažiach – Geografická olympiáda a GQIQ.

Tak, ako sa im darilo ?

V okresnom kole GO úspešne reprezentovali našu školu a tešia nás najmä umiestnenia medzi úspešnými riešiteľmi. I keď smolná “zemiaková” medalia Rebeky Vargovej iste mrzí nielen ju. Tretie miesto jej ušlo o 1 bodík.  Potešením sú skúsenosti a výborné výsledky našich najmladších súťažiacich – piatačiek, ktoré nesklamali a sú prísľubom budúcich výborných umiestnení.

Okresná olympiáda sa konala 6. februára 2020 v Základnej škole Andreja Kmeťa v Leviciach.  Úlohy v jednotlivých kategoriách riešilo 8 žiakov  našej školy z ročníkov 5. – 9.

Úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli viac ako 65 bodov bolo : 7

Poradie úspešných riešitelov v okresnom kole v jednotlivých kategóriách :

Kategória G – 5. ročník:

4. miesto:                    Rebeka Vargová             V.B                     81    bodov – ÚR

13. miesto:                  Diana Méresová             V.B                     71    bodov – ÚR

16. miesto:                  Laura Šuhalová               V.B                     68    bodov – ÚR

Kategória F – 6. a 7. ročník: 

19.         miesto:                  Lucia Földesiová      VII.A                  81 bodov –  ÚR

26.         miesto:                  Roman Köteles        VI.B                    77 bodov – ÚR

27.         miesto:                  Lukáš  Gudanek       VII.A                  73 bodov –  ÚR

Kategória E – 8. a 9. ročník:  

22.         miesto:                   Slávka Horňáková     VIII.A                69 bodov   – úspešná riešiteľka

Jednou z ďalších možností, ako vhodne zvyšovať záujem žiakov o geografiu je aj nová súťaž, ktorú ponúka MAPA Slovakia. Hoci názov súťaže znie pomerne „krkolomne“ GQIQ, u žiakov si získala obľubu predovšetkým netradičným prepojením geografického obsahu v online prostredí. Tento rok súťažilo v v tomto zápolení niekoľko šikovných geografov z našej školy, z ktorých 3 postúpili do krajského kola :

Diana Méresová  / V.A /

Roman Köteles    / VI.B /

Laura Kabáthová / 1. GsV /

V krajskom kole si počínali výborne, o čom svedčí 1. miesto Diany Méresovej a 2. miesto Laury Kabáthovej. Roman Köteles sa umiestnil na 5. mieste.

Naši žiaci a študenti sa tradične zapojili aj do podobnej online súťaže GO – kategória Z.

V tejto súťaži školu výborne reprezentoval gymnazista z 2. triedy Daniel Hruškovic. Po postupe do krajského kola aj tam patril medzi najlepších. Delil sa o 2.- 4. miesto s rovnakým počtom bodov s ostatnými dvomi študentmi. Ale aj to mu stačilo na postup do celoslovenského kola.

Všetkým našim úspešným geografom srdečne blahoželáme.