Školský špeciálny pedagóg

školský špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny: denne od 7,30 do 15,30