Domov » Školský rok 2017/ 2018 v I. B triede

Školský rok 2017/ 2018 v I. B triede

Školský rok 2017/2018 bol pre 18 detí  výnimočný, pretože sa stali  ozajstnými školákmi. Žiakov privítala triedna učiteľka Božka Dudášová.  V nových  školských laviciach nedočkavo sedelo 11 chlapcov a 7 dievčat. Školský rok sme zahájili slávnostnou sv. omšou v Kostole Ducha svätého.

Šikovní prváci si rýchlo privykli na nové prostredie, nových pedagógov, ktorí boli súčasťou  ich každodenného výchovnovzdelávacieho procesu. Získavali nové vedomosti a zručnosti na každej vyučovacej hodine. Postupne sa učili čítať, písať písmená aj číslice. Nezaostávali ani v matematike, v anglickom jazyku a prvouke. Výchovné predmety,  ako hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná výchova,  patrili medzi ich najobľúbenejšie. Vždy sa tešili na hodinu katolíckeho náboženstva. Správanie detí bolo v súlade so školským poriadkom. V triede vládla priateľská atmosféra, vznikali nové priateľstvá.

V spolupráci s CPPPaP  sa v 1. B uskutočňovali besedy v rámci projektu  na zlepšovanie vzťahov v triede „ Chceme sa lepšie spoznať a porozumieť si.“ Veľmi poučnou  bola pre žiakov beseda na tému „ Podporujeme svoje zdravie“

V októbri si naši prváci pripravili milý kultúrny program pre svojich starých rodičov z príležitosti mesiaca úcty k starším.

Žiaci sa zapojili do aktivity „ Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Deti pracovali na tému „Rasťo rád vídal hviezdy“.   

Trieda sa aktívne zúčastňovala aj iných zaujímavých akcií, ktoré organizovala naša škola.

V decembri to bol  „ Deň radosti“, kde si už tradične návštevníci  mohli zašportovať, duchovne sa obnoviť. Kultúrny program a dobrá ľudová hudba boli zárukou dobrej nálady veľkých aj malých . Výborné pochúťky , tradičné jedlá, vianočný punč, cukráreň plná maškŕt a široká ponuka žiackych výrobkov,  prispela k pravej predvianočnej atmosfére. Hlavnou myšlienkou posolstva tejto  školskej udalosti , bolo slávnostné posvätenie adventného venca v átriu  našej školy.

V januári si žiaci   prevzali od pani učiteľky vyhodnotenie svojej polročnej práce.

Fašiangové obdobie sa ukončilo veselým karnevalom.

Mesiac marec spájame s knihou.  Žiaci 1. B a 2. A triedy, navštívili detské oddelenie Tekovskej knižnice v Leviciach. Dopoludnie spríjemnili deťom tety knihovníčky. Zahrali im veselé divadielko.

V rámci spolupráce Tekovskej knižnice so školami, sa návštevy žiakov z 1.B a 2. A uskutočňovali pravidelne každý mesiac.

V apríli sme pripravili Deň otvorených dverí s tvorivými dielňami, ukážkami práce žiakov na vyučovacích hodinách, zážitkovým učením, aktivitami.  Budúci prváci spolu so svojimi rodičmi sa prišli pozrieť, ako sa pracuje v 1.B triede na hodine čítania a písania.

Malí záhradkári si spríjemnili vyučovanie zážitkovou hodinou. Vytvorili si svoju minizáhradku  priamo v triede. Cibuľky sa im urodilo neúrekom a tak si k dobrej desiate pridali aj zdravú cibuľku.

Hoci boli iba malými prvákmi, niektorí nabrali odvahu a smelo reprezentovali našu triedu v matematickej súťaží Matematický klokan a v hudobnej súťaži Slávik.

Zapojili sme sa do  výtvarných súťaží- Zdravé Levice očami našich najmenších, Príroda očami detí

V máji sme sa zapojili do akcie „Burza kníh“, kde sme sa aktívne zúčastnili   predaja  a kupovania kníh. Peniaze z predaja sme vložili do triedneho fondu a použili sme  ich na zakúpenie sladkej chladivej maškrty v podobe nanukov.

Svojim vystúpením ku Dňu matiek,  prváci opäť ukázali svoju šikovnosť, múdrosť a dobré srdiečka.

Pre mamičky a staré mamy zatancovali skvelý tanec plný pohybu a radosti.

Pekný zážitok si deti odniesli aj z divadelného predstavenia O Jankovi Hraškovi . V Nitre sme navštívili aj kňažský seminár, kde pre nás pripravili chutný obed. Po obede sme sa zahrali a zabavili v parku.  Na záver nášho výletu sme sa osviežili chutnou zmrzlinou a spokojne sme sa vrátili domov.

Žiaci absolvovali dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku priamo v areáli školy a veľa nového sa dozvedeli na rôznych stanovištiach v rámci didaktických hier.

Koncom júna sme našich žiakov odmeňovali za celoročné úsilie, za prospech a správanie, za rôzne súťaže a zber papiera.

Sviatok sv. Petra a Pavla sme oslávili účasťou na sv. omši v našom kostolíku.

V tento  deň si prváčikovia prevzali svoje prvé, ozajstné vysvedčenia so samými jednotkami.

Rozlúčili sme sa so školskými povinnosťami a zaželali sme si krásne prázdniny.

Tak dovidenia milí prváci , stretneme sa v septembri, keď z vás budú druháci!

 

Triedna učiteľka Mgr. Božka Dudášová

 

Zdieľať článok:

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close