Home » Školský rok 2017/ 18 v VI. A triede

Školský rok 2017/ 18 v VI. A triede

Na začiatku školského roka sme sa zoznámili s novými spolužiakmi Samuelom Drangom a Leou Magyarovou. Zvolili sme si triednu samosprávu a oboznámili sme sa s pravidlami školského poriadku.

23. októbra 2017 na Medzinárodný deň školských knižníc sa žiaci zúčastnili prednášok o astronómii, o vzťahu Štefánika k hviezdam a o živote a jeho vedeckej činnosti . Potom napísali o tom krátke príbehy, nakreslili ilustrácie a prečítali. Užili si pritom kopec zábavy a trochu precvičili spolunažívanie. Zapojili sa aj do akcie Záložka do knihy spája školy.

2. decembra sa zúčastnili Dňa radosti, kde spolu s rodičmi prežili pekné dopoludnie a začiatkom týždňa si pozreli vedecké hračky, kde sa pohrali, ale sa aj dozvedeli veľa nových vecí.

Tesne pred vianočnými prázdninami sme si spríjemnili deň kvízom, kde si zasúťažili, a príjemným posedením s odovzdaním darčekov.

V školskom roku sa zapájali aj do rôznych vedomostných súťaží.
Technická olympiáda: Matej Chovan
Pytagoriáda: Samuel Drang, Natália Héderváriová, Jakub Klačko, Lea Magyarová,
Michaela Trusková, Oliver Vavró
Geografická olympiáda: Jakub Klačko, Slávka Horňáková, Natália Héderváriová, Samuel Drang
IQ olympiáda- krajské kolo: Jakub Klačko.
Niektorí žiaci z triedy si napísali aj KOMPARO, kde najlepšie výsledky dosiahol Jakub Klačko.

Zo športových súťaží to bol Školský pohár SFZ v malom futbale, kde si zahrali dievčatá Sandra Bôžiková, Slávka Horňáková, Natália Héderváriová, Annamária Szojková, Michaela Trusková, Martina Virágová. Z chlapcov to bol Martin Marko a Matúš Truska.

Dievčatá si zahrali aj vybíjanú, a to Sandra Bôžiková, Slávka Horňáková, Lea Magyarová, Annamária Szojková, Michaela Trusková, Martina Virágová.

Zapojili sa aj do zberu papiera, kde Annamária Szojková priniesla až 387 kg papiera.

Žiaci prispeli aj do zberu plastových vrchnáčikov a tiež aj do zbierky pre adoptovaného chlapca na diaľku z Afriky.

Záver školského roka si užili spoločnými hrami a rozhovormi, ktoré spríjemnil aj záverečný výlet do miest Tajov – Kalište – Banská Bystrica. V Tajove sa dozvedeli o živote a diele dvoch významných ľudí a to J. G. Tajovského a J. Murgaša veľmi príjemnou prezentáciou pani lektorky. Kalište sa nám nepodarilo navštíviť, pre uzavretú cestu, ale vynahradil nám to pohľad na rôzne zvieratká, ktoré boli na farme blízko miesta, odkiaľ sme sa museli vrátiť. V Banskej Bystrici sme si už len kúpili suveníry a vrátili sa šťastne domov.

Zážitok mali aj z branného cvičenia, kde si vyskúšali rôzne situácie a oživili vedomosti, ktoré získali na predchádzajúcom cvičení.

Celý školský rok sa zúčastňovali aj duchovných aktivít, zúčastnili sa na svätých omšiach, spovediach, či na pekne pripravenej Krížovej ceste.

V posledný deň školského roka sme sa rozlúčili aj s našimi spolužiakmi Michaelou Truskovou a Matúšom Truskom, ktorí pripravili aj malé pohostenie. Prajeme im v novej škole veľa úspechov.

Počas školského roka sa žiaci snažili o dosiahnutie čo najlepších študijných výsledkov, takže si zaslúžia letné prázdniny na načerpanie nových síl, zážitkov a skúseností.