Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády aj na našej škole. Žiaci z kategórie P3 a P4 riešili úlohy v škole , pretože na prvom stupni prebehalo vyučovanie prezenčne. Keďže na druhom stupni prebiehalo vyučovanie dištančne, žiaci v kategórii P5 – P8 riešili úlohy v rámci svojej kategórii online z domu.

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady. Žiaci riešia 15 úloh počas 60 minút. Úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ktorý získa za riešenie úloh 10 a viac bodov.

Úspešní riešitelia v Kategórii P3:

Trieda 3.A :   I.Bridišová – 25b, J. Kaszanyoczký – 21b, V. Pástorová – 20b.

Trieda 3.B:  J. Hrubý – 22b.

Úspešní riešitelia v Kategórii P4:

Trieda 4.A : J. Hudec- 15b,  S. Lovaš – 12b

Trieda 4.B: T. Krištof- 18b, A. Kubiš- 18b, L.  Kubáň- 17b, Z. Bednáriková- 16b, O. Imreová- 15b

Úspešní riešitelia v Kategórii P5:

Trieda 5.A: T. Herdová – 19b, D. Hudecová – 17b, D. Šmodrková – 11b

Trieda 5.B: M. Fӧldesi– 20b, J. Kóšová – 17b,

Úspešní riešitelia v Kategórii P6:

Trieda 6.B: D. Cintula – 20b, R. Vargová -20b, L. Šuhalová -13b

Úspešní riešitelia v Kategórii P8:

Trieda 8.A: L. Gudanek – 24b, L. Fӧldesiová – 17b

Trieda 8.B: Š. Homola – 14b, Š.E. Stodolová – 12b

Úspešným riešiteľom blahoželám a všetkým  ďakujem, že našli chuť aj v tejto pandemickej situácii zasúťažiť si a potrápiť svoje bunkové závity počítaním matematických úloh.

Mgr. A. Kováčová