Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 25.11.2021 sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku.
V kategórii 1A sa súťažiaci umiestnili nasledovne:

1. miesto Dominika Kopernická, 2. miesto Lukáš Kováčik, 3. miesto Laura Ch. Nzewi

V kategórii 1B sa starší žiaci umiestnili nasledovne:

1. miesto Paula Suchanská, 2. miesto Laura Magátová, 3. miesto Viktória Bôžiková

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v školskom kole olympiády v anglickom jazyku. 
PK CJ