Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16.11.2022 sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku.

V kategórii 1A sa súťažiaci umiestnili nasledovne:

– 1. miesto – J. Kóšová

– 2. miesto – S. Valkovič

– 3. miesto – P. Sádovský

V kategórii 1A ešte súťažili: S. Hrudková, D. Jakubíková, K. Kelemen, M. Palkovič, P. Birčák, L. Kováčik, V. Kováčová a Š. Ševčík.

V kategórii 1B sa starší žiaci umiestnili nasledovne:

– 1. miesto – P. Suchanská

– 2. miesto – P. Štrbo

– 3. miesto – V. Šárniková

V kategórii 1B tiež súťažili: K. Kopernická, M. Murcin, L. Ch. Nzewi, S. Pechová, J. Berkeš, O. Dobosi, N. Fojtíková, S. Pojarová, R. Vargová, Š. Berkeš, M. Kollár, S. Križanovič, P. Pavličová, D. Bokroš, H. Chovanová, T. Osvaldová a L. Riese.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v školskom kole olympiády v anglickom jazyku!

Vyučujúce anglického jazyka 2. stupňa ZŠ