Home » Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V stredu 14.novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A pre žiakov štvrtého až siedmeho ročníka ZŠ sa na prvom mieste umiestnila Bibiana Šebová zo VII.B triedy. Za ňou nasledovali Agáta Vargová a Radka Benčová, tiež žiačky VII.B triedy.

V kategórii 1B pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ sa víťazom stal Ondrej Kocun z ôsmej triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Laura Kabáthová a tretie miesto obsadila Tereza Mihálková, obe žiačky deviatej triedy.

Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v okresnom kole.