Home » Školské kolo Diktátovej olympiády

Školské kolo Diktátovej olympiády

Aj v školskom roku 2018/2019 sa žiaci 6. – 9. ročníka zapojili do Diktátovej olympiády (DOL), v ktorej si overili svoje pravopisné zručnosti. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1. kategória (žiaci 6. a 7. ročníka), 2. kategória (žiaci 8. a 9. ročníka). Do mestského kola postupujú žiaci z 1. a 2. miesta.

DOL pozostávala z troch častí:

  1. časť – diktovaný text
  2. časť – doplňovací diktát
  3. časť – prepis chybne napísaného textu

Výsledky školského kola:

I. kategória

  1. miesto – Radka Benčová
  2. miesto – Alan Struhár
  3. miesto – Lucia Földesiová
  4. miesto – Paula Suchanská (5. ročník)

II.kategória

  1. miesto – Tereza Mihálková
  2. miesto – Natália Želonková
  3. miesto – Alain Baraňai