Školské kolo biologickej olympiády

Dňa 21.3. 2022 (v pondelok) sa uskutočnilo online školské kolo biologickej olympiády.

Zúčastnilo sa jej dvanásť žiakov z našej školy. Osem žiakov bolo zo siedmeho ročníka a štyria boli zo šiesteho ročníka. Desať žiakov bolo úspešných riešiteľov.

Dve žiačky Lilien Jakubisová (7.A) a Emma Kádárová (7.B) postupujú do krajského kola.