Škola v prírode sa opäť vydarila

Tohtoročný jún nebol u štvrtákov len o koncoročnom skúšaní a previerkach, ale aj o veľkej odmene za vynaložené úsilie počas celého školského roku.

Pandemická situácia sa ukľudnila, a tak sa štvrtáci mohli zúčastniť očakávanej školy v prírode. Zavítali do malebných Kremnických vrchov, do Skalky pri Kremnici. Celý týždeň sa niesol v znamení oddychu, zábavy a spoločne strávených chvíľ so spolužiakmi, učiteľmi a animátormi. Upevnili sa triedne kolektívy, posilnila sa fyzická zdatnosť detí, vzťah k prírode, disciplína i samostatnosť. Očakávania detí sa naplnili a všetci sa vrátili domov spokojní a oddýchnutí.

Dôkazom toho, že sa deti skutočne zabavili do sýtosti, sú aj tieto fotografie: