Škola nielen o učení

Keď sa povie slovo škola, skoro vždy je spájané s učením, domácimi úlohami, nudou a povinnosťami. No však treba povedať, že to nie je len o tom. Je to aj o dňoch, kedy sa buduje kolektív, kedy je to o zábave, spoločnom čase, praktických činnostiach a rozvoji medziľudských vzťahov. Takýto deň sme si urobili aj v 2.C ešte v predvianočnom období. Navarili sme si spoločne detský punč, ktorým sme obdarili aj pani riaditeľku a  zamestnancov školy. Varili sme tiež puding, na ktorom si deti pochutnali. Boli z nich veru naozajstný kuchári. Mali sme aj „večierok“, zabavili sme sa, zahrali a spoločne strávili ten krásny čas. No deti počas vianočných prázdnin čakala i úloha, vytvoriť poďakovanie Ježiškovi za celý ten predvianočný čas. No poviem vám, že ja by som to nevytvorila lepšie.