Skok k modernému vzdelávaniu

Naša škola veľmi pružne reaguje na rýchly a meniaci sa svet okolo nás. Inštaláciou interaktívnych dotykových displejov do všetkých tried 1.stupňa sme získali skvelý nástroj na aktiváciu žiakov k efektívnemu učeniu sa. Umožnia nám rozšíriť potenciál rôznych vzdelávacích programov, aplikácií a softvérov, ktoré učiteľ sprostredkúva svojim žiakom. Od prvého dňa sa tieto inovatívne a trendové produkty medzi učiteľmi a žiakmi ujali a osvedčili.

Pevne veríme, že sa náš vyučovací proces stane pre žiakov ešte pútavejší, zaujímavejší a hodnotný.