Prevádzka ŠKD

Prevádzková doba ŠKD

6.00 h  –  8.00 h

11.40 h –  17.00 h

Vedúca ŠKD

Mgr. Beáta Géciová

Oddelenia ŠKD:

I. oddelenie

Mgr. Kristína Fedorová

Mgr. Mária Kolarčiková

Mgr. Jana Ondriašová

II. oddelenie

Mgr. Miriam Vargová

Mgr. Michaela Maťová

Mgr. Katarína Bohunická

III. oddelenie

Elena Poláčiková

Andrea Čimborová

IV. oddelenie

Mgr. Diana Balážová