Home » Prevádzka ŠKD

Prevádzka ŠKD

Prevádzková doba ŠKD

6.00 h  –  8.00 h

11.40 h –  17.00 h

Vedúca ŠKD

Mgr. Beáta Géciová

Oddelenia ŠKD:

I. oddelenie

Mgr. Monika Birnerová

Andrea Čimborová

II. oddelenie

Mgr. Ivana Drangová

III. oddelenie

Mgr. Veronika Pechová

IV. oddelenie

Mgr. Monika Vámošová

Mgr. Marcela Kováčová