Home » Prevádzka ŠKD

Prevádzka ŠKD

Prevádzková doba ŠKD

6.00 h  –  8.00 h

11.40 h –  17.00 h

Vedúca ŠKD

Mgr. Beáta Géciová

Oddelenia ŠKD:

I. oddelenie

Mgr. Miriam Vargová

Mgr. Michaela Maťová

Mgr. Katarína Bohunická

II. oddelenie

Mgr. Monika Birnerová
Andrea Čimborová

III. oddelenie

Mgr. Veronika Pechová

IV. oddelenie

Mgr. Kristína Fedorová