ŠKD – 1.C

„Štedrý človek si vymyslí aj dôvod na dávanie.“ 

Publilius Syrus

Na začiatku školského roka sme si s prvákmi pripomenuli, aké je dôležité podeliť sa o to málo čo máme. A to prostredníctvom poučnej poviedky “ O jabĺčku a štyroch zvieratkách.“

Prváci sa aktívne zapájali do diskusie, ktorú viedla ich vychovávateľka. Celá aktivita bola ukončená stoličkovým tancom, kde víťazi boli všetci, a boli odmenení jabĺčkom.