Home » Šaliansky Maťko nezabudol

Šaliansky Maťko nezabudol

Organizátor celoslovenskej súťaže v prednese slovenských povestí MUDr. Svetozár Hikkel zo Šale dnes, 20.6.0219, spolu s manželkou navštívil našu školu s cieľom priniesť odmenu Agátke Vargovej(7.B) a jej pani učiteľke Julke Švecovej  za postup do  celoslovenského kola Šaliansky Maťko. Agi  sa však nemohla zúčastniť  tejto prestížnej súťaže, lebo v tom období bola v Rumunsku v programe Erasmus. Pán doktor zaujímavo vyrozprával okolnosti vzniku súťaže, ktorú podporovali významní slovenskí herci ako Július Pántik, Michal Dočolomanský, hudobníci i výtvarníci či ilustrátori. Ani teraz Agátke neprialo šťastie, lebo sa so vzácnym hosťom nestretla pre triedny výlet. Veľmi si však ceníme Agátkino ocenenie a dúfame, že ako hosť v budúcom školskom roku zarecituje svojím zaujímavým štýlom novú povesť, ktorou sa predstaví medzi recitátormi celoslovenského kola.

Poďakovanie

    Drahí priatelia, sme veľmi radi, že sme sa mohli zoznámiť  s Vami, perfektnými hostiteľmi. Cítili sme sa u Vás výborne, ako keby sme sa už roky poznali.

Prajeme Vám krásne prázdniny, naberte mnoho síl, aby ste aj naďalej mohli vládnuť tejto perfektnej škole. Tešíme sa na skoré stretnutie , do videnia zase v Šali. Pozdravujeme Vás, manželia Mária a Svetozár Hikkelovi .