Home » S Božou pomocou začína nový školský rok 2019-2020!

S Božou pomocou začína nový školský rok 2019-2020!

Všetkým pedagógom a žiakom

veľa trpezlivosti, snahy, šťastia, porozumenia

a veľa Božej milosti

nech uloží sa do školskej tašky.