Home » Rozlúčková slávnosť deviatakov

Rozlúčková slávnosť deviatakov

Dňa 25. júna 2019 sa konala rozlúčková slávnosť nás 18 deviatakov so základnou školou, kde sme strávili  9 úspešných a nezabudnuteľných rokov. Rozlúčková slávnosť  sa začala svätou omšou v našej novej školskej kaplnke. Pán kaplán ThLic. Kraus náš duchovný správca školy sa vo svojej kázni prihovoril nám deviatakom, učiteľom, rodičom a všetkým zúčastnením a pridal aj cenné rady do ďalšieho života. Veľmi pekne ďakujeme pán kaplán.

Rozlúčková slávnosť po omši pokračovala v školskej jedálni, kde čakali slávnostne naaranžované stoly vo farbách, ktoré sme si zvolili, sviečky, kvety, proste všetko tak, ako má byť. Preto sa patrí poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili.  Aj naša rozlúčková slávnosť mala oficiálnu a zábavnú časť, program, ktorí sme si mi deviataci pripravili pre rodičov, učiteľov a pozvaných hostí. Hlavnými moderátormi boli Terezka Mihálková a Lazárko Banda. Na úvod sme prítomným zatancovali tanček, s jeho nácvikom nám výdatne pomáhal Mgr. Horniak, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Nasledovalo predstavovanie absolventov 2019 s podpisom do školskej kroniky, čoho sa bravúrne ujala naša triedna pani učiteľka Ing. Verbovská. Aj jej veľmi pekne ďakujeme za všetko čo pre nás urobila, za jej ochotu, trpezlivosť, osobný a priateľský prístup. Aká by to bola rozlúčková slávnosť bez príhovorov? Nechýbali ani u nás. Naše výsledky zhodnotila a užitočné rady  do ďalšieho života nám vo svojom príhovore zaželala aj pani riaditeľka PaedDr. Farkašová. Veľmi pekne ďakujeme pani riaditeľka. Medzi príhovormi odznela aj klavírna skladba v podaní Sofii Senešiovej.

Povzbudenie do ďalšieho života sme si vypočuli aj z príhovoru našej triednej pani učiteľky Ing. Verbovskej a z príhovoru za rodičov od pána Senešiho. Veľmi pekne ďakujeme. Naše poďakovanie pre rodičov predniesla Veronika Habarová a poďakovanie učiteľom Laura Kabáthová. Rozdali sme kvetinové dary  rodičom a učiteľom čím sa oficiálna časť našej rozlúčkovej slávnosti skončila. Nasledovala chutná večera. Naše poďakovanie patrí aj obsluhe a to Hanke, Martinke, Terezke a Silvii.

Po večeri nasledovala tá zábavnejšia časť našej rozlúčkovej slávnosti, nami pripravený kultúrny program.

 Prvým číslom bolo folklórne vystúpenie dievčat, ktoré si pripravili Terezka Mihálková, Ivet Kocunová, Terezka Tináková, Sofi Senešiová, Laura Drgoňová, Kika Sálinková, Veronika Habarová, Slávka Cintulová, Natália Želonková, Betka Kurinová, Emmka Ďurovská.

Potom sa svojím číslom predstavil Adam Baranyai – určite si po jeho vystúpení kúpite Kosmodisk.

Ak ste neboli v kine, určite odporúčame dve filmové predstavenia: ,,Včera, dnes a zítra“ a ,,V sobotu večer a v neděli ráno.“  Aktérmi tejto scénky boli Terezka Mihálková, Sofi Senešiová, Terezka Tináková, Betka Kurinová a Jakub Záležák.

Aj Emmka Ďurovská za asistencie Laury Drgoňovej predviedla svoje  kúzelnícke schopnosti. Ak náhodu neviete čo je skibidi, je to tanec, ja som síce netancovala, ale mojím ostatným spolužiakom sa vydaril.

Aby ste získali lepšiu predstavu o nás, náš spolužiak Lazárko Banda, ktorý o každom zložil básničku, nám tieto básničky spolu so mnou prečítal. Posledným číslom nášho programu bola rozlúčková pieseň ,,Musím už ísť.“

A to najlepšie na záver. Sladké pokušenie v podobe veľkej torty, dúfam, že každý prítomný ochutnal.

Na záver sa ešte raz chcem za všetkých poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto pre nás tak významnom dni – našej rozlúčkovej slávnosti. VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME!

Laura Kabáthová, 9. ročník