Rozlúčka v II. A

Nevravme, že sa lúčime, veď lúčenie sú iba slová…

Ďakujem za krásne spoločné chvíle, dôveru a priateľstvo, prajem žiakom i rodičom veľa zdravia, pekné prázdniny pod Božou ochranou a úspešné nasledujúce školské roky!

K. Šabíková